Onderdeel 1e Prijs 2e Prijs
     
Heren enkel A Jowan Rindu
Dames enkel A Anita Talitha
Gemengd dubbel A Anita en Rindu Nora en Jan Zandstra
Heren dubbel A Guido en Jan Zandstra Jowan en Rindu
Dames dubbel A Nora en Anita Joke en Ineke Jansen
     
Heren enkel B Erwin Jasper
Dames enkel B Annemarie Mischa
Gemengd dubbel B Mischa en Erwin Ineke Jansen en Jochem
Heren dubbel B niet gespeeld  
Dames dubbel B niet gespeeld  
     
Heren enkel C Ad Bram
Dames enkel C niet gespeeld  
Gemengd dubbel C Veronique en Bram Saskia en Ad
Heren dubbel C Fabian en Jozef Bram en Berrie
Dames dubbel C Mischa en Ciska Annemarie en Veronique

Select your language

18 mrt
6 mei
Lentetoernooi
06-05-2024 20:00 - 22:30
15 mei
VLC gesloten
15-05-2024 19:00 - 23:00
17 mei
Spelen in 1574 - VLC gesloten
17-05-2024 20:00 - 23:00
22 mei
VLC gesloten
22-05-2024 19:00 - 23:00
BV Drive wordt gesponsord door: